Συστήματα Ελέγχου

Τα συστήματα ελέγχου αποτελούνται από ένα πλήθος ηλεκτρονικών διατάξεων, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά μεταξύ τους, μέσα από ενοποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας.
Όλα αυτά τα συστήματα έχουν ως στόχο την ανίχνευση διαφόρων συμβάντων στο χώρο καθώς και την καταγραφή τους, αλλά, και τον εντοπισμό ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως παρουσία καπνού, αερίου, νερού με σκοπό την άμεση ενημέρωση του χρήστη.

Τα Συστήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας UPS μας εξασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία των ευαίσθητων καταναλωτών όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, Routers, και γενικότερα ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ακόμα μας προστατεύουν από απρόβλεπτες μεταβολές του δικτύου της ΔΕΗ, υπερτάσεις κλπ.

Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία τους. Αυτά που λειτουργούν μετά από διακοπή του δικτύου της ΔΕΗ (line interactive) και αυτά που είναι σε συνεχή λειτουργία ανεξάρτητα της παρουσίας ή όχι του δικτύου της ΔΕΗ (online).

Η εταιρία Riello έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων αδιάλειπτης τροφοδοσίας που μπορούν να καλύψουν από ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέχρι ένα μικρό γραφείο ή ακόμη και μια μεγάλη εγκατάσταση. Είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και μεγάλης αξιοπιστίας. Ενσωματώνουν επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας, ρυθμιστές τάσης AVR δέχονται επέκταση εφεδρείας με πρόσθετες συστοιχίες μπαταριών αλλά και παράλληλη συνδεσμολογία. Ακόμα επιτρέπον την απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία της λειτουργίας τους μέσω προγραμμάτων του κατασκευαστή και των θυρών επικοινωνίας που υποστηρίζουν (RS232 USB).

Τα Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης στο χώρο της Secusys και Kantech είναι από τα πιο αξιόπιστα στον χώρο και υποστηρίζουν έλεγχο μίας πόρτας στην πιο απλή έκδοση τους έως όσες είναι απαραίτητες στο χρήστη τους.

Ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να γίνεται είτε με κωδικό σε πληκτρολόγιο είτε με κάρτες προσέγγισης, ή ακόμα και με βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση ίριδας κλπ.

Με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού μπορούμε να έχουμε καταγραφή και διαχείριση των επισκέψεων, αναφορές με ώρες παραμονής, εισόδου και εξόδου, από το χώρο. Το πλήθος των χρηστών που μπορούμε να καταχωρίσουμε σε τέτοια συστήματα είναι από μερικές δεκάδες έως μερικές χιλιάδες.

Η επικοινωνία και η δικτύωση αυτών των συστημάτων μπορεί να γίνει είτε με πρωτόκολλα TCP -IP, είτε με σειριακές πόρτες RS-232 & RS485 ανάλογα με τις ανάγκες και το περιβάλλον της εγκατάστασης.

Η Hikvision είναι πρωτοπόρα εταιρία παραγωγής συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV). Διαθέτει στην αγορά πληθώρα καμερών και καταγραφικών, ικανά για να καλύψουν οποιοδήποτε χώρο και ανάγκη ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες επιτήρησης κι καταγραφής, όπως εξωτερικά περιβάλλοντα βιομηχανικοί χώροι παραγωγής και λοιπά.

Τα συστήματα καταγραφής υποστηρίζουν επιπλέον συνεργασία με συστήματα ασφαλείας, και πρωτόκολλα SMTP, TCP-IP, για απομακρυσμένη παρακολούθηση και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα τελευταία μοντέλα πέρα από τις υψηλές αναλύσεις που προσφέρουν 5Mp και 8Mp ενσωματώνουν και τεχνολογίες VCA (Video Content Analytics) για την ανίχνευση κίνησης, κατεύθυνσης, και εντοπισμού αντικειμένου στο χώρο καταγραφής, παράγοντας αντίστοιχα σήματα συναγερμών προς τον χρήστη.

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης των εταιριών Bentel και Cofem προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών όσον αφορά την πυρανίχνευση. Μπορούν να ενσωματώσουν ένα μεγάλο πλήθος ανιχνευτών καπνού θέρμο - διαφορικούς ή και συνδυαστικούς ανιχνευτές, αναλογικούς ή σημειακούς (addressable), καλύπτοντας έτσι οποιαδήποτε ανάγκη απαιτείται για την κάλυψη του εκάστοτε χώρου.

Έχουν πιστοποίηση CE και EN 54-2 και EN 54-4, έτσι μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, κραδασμούς, κλπ.

Ενσωματώνουν προγραμματιζόμενες εξόδους για την επικοινωνία και συνεργασία με άλλους πίνακες ασφαλείας ή αυτοματισμού, την ενεργοποίηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων, καθώς και την επικοινωνία με τηλεφωνικά δίκτυα.