Συστήματα Δικτύων

Ο όρος δίκτυο αναφέρεται σε μία κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας και διασύνδεσης που επιτρέπει διαφορετικές συσκευές αλλά και προγράμματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η κοινή αυτή πλατφόρμα υλοποιείται με την χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, το πιο διαδεδομένο τέτοιο πρωτόκολλο στις μέρες μας αποτελεί το TCP-IP. Το πρωτόκολλο αυτό μας επιτρέπει την χρήση τεχνολογιών του διαδικτύου στα τοπικά δίκτυα είτε αυτά είναι ανοιχτά προς το διαδίκτυο είτε όχι.
Με την χρήση λοιπόν της δικτύωσης και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μπορούμε να έχουμε ένα σύνολο υπηρεσιών που μας διευκολύνουν και μας επιτρέπουν να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας. Η μεταφορά φωνής, εικόνας και ήχου καθώς και δεδομένων πάνω σε ένα δίκτυο σήμερα είναι εφικτή, εύκολα υλοποιήσιμη.

Η υπηρεσία παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο ειδικά σε χώρους συνάθροισης κοινού είναι απαραίτητη. Προκειμένου να έχουμε μια σωστή κάλυψη και εξυπηρέτηση των πελατών του δικτύου, χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και επιλογή κατάλληλων προϊόντων.

Ακόμα μπορούμε να ενοποιήσουμε σε ένα τοπικό δίκτυο τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα η τμήματα της εταιρίας με χρήση τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης, ακόμα και σε αποστάσεις χιλιομέτρων.

Η χρήση των προϊόντων της Ubiquiti και Μicrotiκ μας εξασφαλίζουν μεγάλη αξιοπιστία στον υλικό εξοπλισμό και πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, παρέχοντας λύσεις τόσο σε τοπικά wifi όσο και σε δίκτυα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων.

Η ενσύρματη δικτύωση είναι πλέον η πιο απαραίτητη υποδομή για κάθε επαγγελματικό χώρο. Με την κατασκευή μίας δομημένης καλωδίωσης και δικτύωσης του χώρου, μπορούμε να έχουμε ένα απόλυτα ελεγχόμενο και ευδιάκριτο δίκτυο που μας επιτρέπει την οιαδήποτε επέκταση, μεταβολή και συντήρηση του, με το ελάχιστο κόστος.

Η χρήση καμπινών Rack για την συγκέντρωση και τερματισμό όλου του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου, μας επιτρέπει την εύκολη εποπτεία του και την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων προκύπτουν κατά την λειτουργία του. Ακόμα, σε παλαιότερα κτίρια με υποτυπώδη ή καθόλου δικτυακή υποδομή, η χρήση εξωτερικού επίτοιχου καναλιού και πριζών τερματισμού είναι μονόδρομος, προκειμένου να έχουμε μια σωστή και λειτουργική εγκατάσταση.

Οι νέες τεχνολογίες υλικών τόσο στον ενεργό εξοπλισμό των δικτύων όσο και στον παθητικό, επιτρέπουν σήμερα ταχύτητες που μας εξασφαλίζουν πολύ γρήγορη μεταφορά δεδομένων, ακόμα και IP Streaming πολλών καναλιών, όπου αυτό είναι επιθυμητό (ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ).

Η λήψη και διανομή τηλεοπτικού σήματος, ιδιαίτερα στην εποχή της ψηφιακής εκπομπής είναι πολύ σημαντική για την απρόσκοπτη και σταθερής ποιότητας σήματος στους δέκτες μας, τόσο συχνοτήτων UHF όσο και FM.

Τα προϊόντα της IKUSI είναι τα κορυφαία στην αγορά για την υποδοχή, τη διαμόρφωση και τη διανομή σημάτων DVB-T, CATV ή IP-TV, προσφέροντας λύσεις τόσο σε οικιακό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να παραδώσουμε λύσεις, τόσο για ξενοδοχειακές εφαρμογές όσο και για κοινόχρηστους χώρους, και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη για ελεγχόμενο περιεχόμενο εκπομπής.

Όπου υπάρχει ανάγκη διανομής του κεντρικού συστήματος παραγωγής ήχου σε σημεία αρκετά απομακρυσμένα και με διαφορετική ένταση, τότε επιβάλλεται η χρήση εκατοβολτικού ενισχυτή και ηχείων. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μεταφορά του ήχου της πηγής μας σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις, όπως σε ξενοδοχεία πολλών κτιρίων, πλατείες, εκκλησίες, σχολεία κλπ, και τη δυνατότητα διαχωρισμού της σε ζώνες με ανεξάρτητη ρύθμιση On/off και έντασης.

Η νέα ψηφιακή εποχή και οι ανάγκες δικτύωσης έχουν συμπεριλάβει στις τεχνολογίες τους και τη μετάδοση φωνής μέσα από το πρωτόκολλο IP. Η τεχνολογία VOIP σε νέες εγκαταστάσεις τηλεφωνικών δικτύων είναι πλέον απαραίτητη αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις πολλές και ποικίλες δυνατότητες της. Δεν είναι πια απαραίτητο το ξεχωριστό δίκτυο τηλεφωνίας, ούτε υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερων συσκευών εξαρτώμενων από τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου.

Τα VOIP τηλεφωνικά κέντρα υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες ενός παραδοσιακού αναλογικού ή ψηφιακού κέντρου και επιπλέον δίνουν δυνατότητες που δεν μπορούν να παρέχουν τα τηλεφωνικά κέντρα παλαιότερης γενιάς. Οι συσκευές που υπάρχουν πια στην αγορά μπορούν να υποστηρίξουν ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου από κλήσεις φωνής έως βίντεο κλήσεις χωρίς ιδιαίτερο κόστος.